Tiền ảo – “đứa con” không được thừa nhận

Chỉ đến khi mất tiền, mới nháo nhào gửi đơn tố cáo, tìm cơ quan chức năng cầu cứu, các nhà đầu tư mới hiểu và các hình thức kinh doanh không được pháp luật Việt Nam công nhận, vì thế cũng không có cơ quan nào quản lý.

Mặc dù đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng, nhưng ít nhà đầu tư đặt câu hỏi, tiền ảo đang được cơ quan chức năng nào quản lý?

Chỉ trong một thời gian ngắn, các cuộc hội thảo giới thiệu tiền ảo đã được mở rộng cả về quy mô lẫn số lượng người tham gia. Nhưng có một điểm đặc biệt, các nhà đầu tư tiền ảo đa phần đều không biết, cơ quan chức năng nào đang quản lý đồng tiền này.

Chỉ đến khi mất tiền, mới nháo nhào gửi đơn tố cáo, tìm cơ quan chức năng cầu cứu, các nhà đầu tư mới hiểu tiền ảo và các hình thức kinh doanh tiền ảo không được pháp luật Việt Nam công nhận, vì thế cũng không có cơ quan nào quản lý.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *