Giá Litecoin đang tăng lên mức cao nhất trong 2 năm qua

Cuối ngày hôm qua, đồng tiền điện tử này thậm chí còn đạt mức 11.42 USD, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2014.

tiếp tục tăng trong thời gian gần đây, đẩy giá trị vốn hoá của đồng tiền này lên mức cao nhất trong lịch sử.
Giá đạt mức cao nhất trong 2 năm
Theo dữ liệu thống kê từ CoinMarketCap thì trong ngày hôm nay, Litecoin hiện nay đang được giao dịch quanh mức 11$
Cuối ngày hôm qua, đồng tiền điện tử này thậm chí còn đạt mức 11.42 USD, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2014.
Sự tăng giá gần đây có được là nhờ những lợi ích mà hệ thống mã bí mật bắt đầu trải qua gần một tuần trước, khi tài sản số tăng gần 70% vào ngày 30 tháng 3.
Do sự tăng giá tiếp tục này, giá trị của litecoin đã tăng hơn 100% trong một tuần. Theo Coinmarketcap.com , khối lượng giao dịch trong ngày hôm nay của Litecoin đã vượt qua 250 triệu USD, gấp 25 lần so với mức 10 triệu USD được giao dịch trong ngày bắt đầu hanhntrifnh tăng giá của nó (ngày 30 tháng 3).
Trong quá khứ giá litecoin đã tăng lên hơn 50 đô la vào cuối năm 2013 nhưng đã được giao dịch dưới 20 đô la kể từ đầu năm 2014, và nó đã duy trì mức giá thấp chỉ khoảng 3$ trong suốt năm 2016. Sự tích lũy giá của Litecoin có thể như vậy là đủ và năm 2017 sẽ đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ để quấy trở về thời kim giá cao như những ngày cuối năm 2013

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *