Đồng Ethereum Classic là gì

Việc tạo ra một “blockchain đôi”Là một tình huống có vấn đề rằng Bitcoin đã cố gắng để ngăn chặn một thời gian dài. Nó không chỉ tạo ra sự nhầm lẫn giữa các nhà đầu tư và người dùng bình thường, nhưng nó cũng mở ra khả năng cho các cuộc tấn công replay trên cả blockchains.

Hướng dẫn này đã được tạo ra với mục đích trả lời bất kỳ câu hỏi của đọc giả có thể có liên quan đến (). Để hiểu được lý do tại sao và làm thế nào ra đời và tồn tại, điều quan trọng là phải hiểu những sự kiện dẫn đến việc tạo ra nó: DAO, Hack và Hard Fork. Nếu bạn đã không theo dõi những sự kiện này, nhấp vào đây để đọc bản tóm tắt ngắn gọn.
Phần 1 –

Ethereum Classic (Ethereum cổ điển) không phải là một cryptocurrency mới, mà là từ sự chia rẽ từ một cryptocurrency (đồng tiền mã hóa) hiện có đó là Ethereum. Cả hai blockchains là giống nhau trong tất cả các con đường lên cho đến khi khối 1920000 nơi xảy ra Hard Fork để hoàn trả số tiền Ethereum có trong DAO cho các nhà đầu tư, có nghĩa là tất cả các hoạt động như ví, và các giao dịch đã xảy ra trên Ethereum cho đến khi tiến hành Hard Fork thì vẫn còn hiệu lực trên Blockchain của Ethereumn Classic. Sau khi Hard Fork, các blockchains được chia làm hai và hoạt động riêng rẽ.
Ethereum cổ điển vẫn còn cung cấp các tính năng tương tự như Ethereum, chẳng hạn như việc tạo ra và triển khai các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phân tán, và có tất cả các thông số kỹ thuật tương tự, chẳng hạn như thời gian trung bình khối, kích thước và khen thưởng.
Phần 2 – Tại sao Ethereum cổ điển tạo

Hard Fork là một chủ đề gây tranh cãi, nó làm chia rẽ cộng đồng Ethereum thành hai. Cả hai bên đã đạt được một số điểm hợp lệ liên quan đến vị trí của họ trên các cuộc tranh luận Hard Fork.
Người dùng không đồng ý tiến hành Hard Fork đưa ra lập luận như sau:
Mã là luật – báo cáo ban đầu của Các điều khoản và điều kiện DAO nên đứng dưới bất kỳ hoàn cảnh, không được thay đổi.
Những điều đó xảy ra trên blockchain là không thay đổi và họ không bao giờ nên thay đổi bất kể những gì liên quan đến kết quả
Có một dốc trơn trượt và một khi bạn sửa đổi / kiểm duyệt cho một khóa học / lý do không có nhiều để ngăn cản bạn làm điều đó cho các hợp đồng khác
Các quyết định trả lại tiền được ngắn nhìn thấy và bạn có thể làm giảm giá trị của ETH xuống dòng dựa trên quyết định của bạn phải hành động ngay
Đây là một gói cứu trợ
Người dùng đồng ý Hard Fork lập luận:
Mã là luật là quá quyết liệt của một tuyên bố tại thời điểm hiện tại và con người cần phải có tiếng nói cuối cùng thông qua sự đồng thuận xã hội
Hacker có thể không được phép lợi nhuận từ việc khai thác vì nó là đạo đức sai và cộng đồng nên can thiệp
Đối số dốc trơn trượt là không có giá trị cộng đồng là không thèm để quyết định trước đây, mọi người có thể hành động hợp lý và công bằng trong mỗi tình huống
Nó sẽ là vấn đề để lại như vậy một phần lớn của việc cung cấp Ether trong tay của một mal iciousdiễn viên và nó có thể làm tổn hại đến giá trị của Ether xuống dòng
Đây không phải là một gói cứu trợ là bạn không phải lấy tiền từ cộng đồng, nó chỉ là một sự trở lại của kinh phí cho các nhà đầu tư ban đầu
Nó sẽ ngăn chặn một cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa các hacker mũ trắng và hacker sẽ làm mất tinh thần cộng đồng
Việc khai thác đã đủ lớn để có hành động và đảo ngược nó
Nếu cộng đồng hành động bây giờ nó sẽ làm cho mọi người mà là phi đạo đức suy nghĩ hai lần trước khi họ sử dụng Ethereum như là nền tảng của sự lựa chọn của họ
Một khó ngã ba để trả lại tiền sẽ tiếp tục quản lý và hệ thống pháp luật ra khỏi cuộc tranh luận: mớ hỗn độn của chúng tôi, chúng tôi cố định nó.
Các Ethereum Classic ra đời là từ những lập luận này, khi phần lớn các nhà đầu tư ủng hộ Hard Fork để tiến hành trao trả lượng ETH bị hacker đấnh cắp lại cho người dùng thì một số người khác lại không đồng ý về việc trao trả này, vì họ cho rằng, việc hoàn tiền ETH lại bằng cách tác động đến Mã nguồn của DAO là làm trái quy tắc được đặt ra từ cơ chế hoạt động ban đầu của Ethereum, vì vậy họ đã bỏ phần lớn cộng đồng Ethereum và lập ra Ethereum classic để vẫn giữ lại được những nguyên tắc bất biến trước đó của Ethereum
Phần 3 – Làm thế nào được Ethereum cổ điển tạo

Khi khó ngã ba đã được thực hiện, người dùng đã không đồng ý với nó quyết định không nâng cấp phần mềm của họ và tiếp tục khai thác mỏ trên blockchain mà không có thực này. Kể từ khi cứng ngã ba tạo ra sự không tương thích giữacác phiên bản mới và trước đó, những người sử dụng mà quyết định ở lại trên blockchain “gốc” , đã tách ra vào thứ blockchain riêng EIR đó là giống hệt nhau để Ethereum trong mọi cách cho đến khi khối 1.920.000.
Rất nhiều nỗ lực đã được đưa vào tham gia các khái niệm về phía trước:
Phần 4 – Nguy hiểm của Ethereum cổ điển
Việc tạo ra một “blockchain đôi”Là một tình huống có vấn đề rằng Bitcoin đã cố gắng để ngăn chặn một thời gian dài. Nó không chỉ tạo ra sự nhầm lẫn giữa các nhà đầu tư và người dùng bình thường, nhưng nó cũng mở ra khả năng cho các cuộc tấn công replay trên cả blockchains.
Nếu một người dùng và chương trình phát sóng một giao dịch đăng nhập một trong những blockchain, Giao dịch có thể được tái hiện lại trên các dây chuyền khác mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu khóa riêng, vì chữ ký mật mã để giao dịch cho biết ông đã được công khai trên các blockchain khác.
Phần 5 – Ethereum cổ điển Hỏi đáp

“Tôi giữ một số ETH với Polo và bây giờ như đã nêu tôi thấy tôi giữ tương đương trong ETC – điều này có nghĩa là nếu bán ETH tôi vẫn giữ như vậy trong ETC này là khó hiểu Điều này cũng có nghĩa là nếu bạn mua ETH bạn tự động mua?. ETC với Poloniex? ”
Nếu bạn đã có ETH trên Kraken hoặc Poloniex tại thời điểm ngã ba, bạn sẽ được ghi cùng một lượng ETC, mua và bán một sẽ không có hiệu lực không có tác dụng trên người kia vì họ đang ở trên blockchains khác nhau
“ETC, một cái gì đó giống như DAO là gì? Hay là sự thay thế của ETH? Hay chỉ là một đồng tiền?”
Ethereum cổ điển có thể được coi là một cryptocurrency khác nhau từ Ethereum. Họ có Blockchains khác nhau và độc lập với nhau. Nhưng họ có những tính năng tương tự và thậm chí chia sẻ blockchain cùng (Ethereum) cho đến khi cứng ngã ba đã được giới thiệu, trong đó gây ra các blockchain chia thành hai (ETC và ETH)

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *