3 điều cần biết khi muốn Trade coin

3 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI

1 . Nên giao dịch khung giờ nào?

Nói về giao dịch tiền tệ nói chung thì có 4 khung giờ giao dịch cơ bản, phụ thuộc vào 4 nền kinh tế lớn trên thế giới. Dù tradecoin có sự thanh khoản và trao đổi 24/7 nhưng phần nhiều cũng ảnh hưởng bởi các khung giờ này.

???MÙA HÈ: (Mình sẽ quy ra giời Việt Nam luôn cho đỡ rắc rối nhé)

– Khung giờ Sydney: 7:00 – 14:00 (Giờ Việt Nam)
– Khung giờ Tokyo: 6:00 – 15:00 (Giờ Việt Nam)
– Khung giờ London: 14:00 – 23:00 (Giờ Việt Nam)
– Khung New york: 19:00 – 3:00 hôm sau (Giờ Việt Nam).

❄️❄️❄️ MÙA ĐÔNG:

– Khung giờ Sydney: 4:00 – 13:00 (Giờ Việt Nam)
– Khung giờ Tokyo: 6:00 – 15:00 (Giờ Việt Nam)
– Khung giờ London: 15:00 – 00:00 (Giờ Việt Nam)
– Khung New york: 20:00 – 4:00 hôm sau (Giờ Việt Nam).

2 . Thời gian nên giao dịch

– Tùy theo coin hay sàn mà bạn có thể giao dịch theo thời gian khác nhau.
– Một số coin đến từ nước nào hay được nước nào giao dịch nhiều nhất sẽ biến động mạnh vào khung giờ đó (Ví dụ đồng Doge và Nem ban đầu sẽ biến động nhiều trong khung Tokyo).

– Khung giờ London và Newyork là lớn nhất nên giao dịch ở 2 khung giờ đó sẽ biến động nhiều nhất, đặc biệt là khung Newyork.

– Một số sàn ở nước nào thì biến động mạnh ở khung giờ đó: Như Poloniex và Kraken của Mỹ thì sẽ biến động mạnh ở khung NewYork.

3 . Thời gian không nên giao dịch

– Sáng thứ 2 (Theo giờ Việt Nam). (Cái này có thể chưa hoàn toàn đúng trong tradecoin do thanh khoản 24/7).

– Khi đang có biến động mạnh, thông tin xấu: Ví dụ như bầu cử Pháp, Bầu cữ Mỹ khiến giá BTC tăng, Altcoin giảm, ..

– Khi ngày lễ ở Mỹ họ cũng có thói quen đi chơi, ngày tổ chức gameshow, thể thao lớn: American Idol, NBA, …

KẾT LUẬN:

Bài viết trên là tổng hợp về những khung giờ giao dịch, đôi khi chỉ cần áp dụng đúng khung giờ cũng khiến ta có lãi dù không cần phân tích. Tuy nhiên do sự thanh khoản của coin là 24/7 nên mọi người cần phải cẩn thận khi xem xét các khung giờ.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *